(Македонски) Повик за учество во работилници за форум театар и фотографска работилница