Мрежата за заштита од дискриминација бара во Комисијата да се изберат жени и претставници од маргинализираните заедници, а партиите да се воздржат од влијанија