Конкурс за проектен/-на координатор/-ка за сервисот за ХИВ-тестирање