Конкурс за координатор/-ка на младинските центри „Сакам да знам”