Повик за прибирање понуди за изработка на онлајн база на податоци