Колумна: Охрабруваме пријавување или стимулираме премолчување?