(Македонски) Македонските јавни личности против хомофобијата