Чук, чук, извинете што пречам на часот, ССО кога ќе имаме?