Сексуалното образование да се изучува како изборен предмет во основните училишта во Македонија