„Вработена Ромка – Независна Ромка“ – за секоја Ромка да биде активна, економски силна и социјално вклучена граѓанка