Што треба да знаеме за абортусната грижа за време на КОВИД-19?