ССО (сеопфатно сексуално образование)

ССО функционира!

ССО, што? ССО е сеопфатно сексуално образование. ССО е континуиран ...
Прочитај повеќе

Извештај од истражувањето за можностите за информираност на ...

Поаѓајќи од досегашните истражувања и проценки според кои недоволната информираност ...
Прочитај повеќе

Прирачник за наставници во основните училишта за теми ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: прирачник, наставници, род, СРЗП, различност, ...
Прочитај повеќе