ССО (сеопфатно сексуално образование)

Извештај од истражувањето за можностите за информираност на ...

Поаѓајќи од досегашните истражувања и проценки според кои недоволната информираност ...
Прочитај повеќе

Прирачник за наставници во основните училишта за теми ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: прирачник, наставници, род, СРЗП, различност, ...
Прочитај повеќе

Визија 2020

Визија 2020 преставува еден нов импулс во работењето на Meѓународната федерација ...
Прочитај повеќе