ССО (сеопфатно сексуално образование)

Извештај од истражувањето за можностите за информираност на ...

Поаѓајќи од досегашните истражувања и проценки според кои недоволната информираност ...
Прочитај повеќе

Прирачник за наставници во основните училишта за теми ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: прирачник, наставници, род, СРЗП, различност, ...
Прочитај повеќе

Визија 2020

Визија 2020 преставува еден нов импулс во работењето на Meѓународната федерација ...
Прочитај повеќе

Декларација за сеопфатно сексуално образование

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  декларација, сеопфатно сексуално образование, здруженија, ...
Прочитај повеќе

Незнаењето не е став – сексуалните права на ...

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  млади, сексуални права, искуства, сексуалност, ...
Прочитај повеќе