ОТВОРЕН ПОВИК: МАСТЕР КЛАСОВИ ЗА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ, РЕТОРИКА, МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ И СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ