romi

Видео од форум театарот „Пробај ги моите чевли“

Како може да се придонесе во промена на наративите кај ...
Прочитај повеќе

Резултати од проектот Здравјето на Ромите – основно ...

Во рамките на проектот Здравјето на Ромите – основно човеково ...
Прочитај повеќе

Ромски здравствен медијатор: Прирачник за обука

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: прирачник,  обука, Ромски здравствени медијатори, здравје, ...
Прочитај повеќе

Билтен #4: Ромски здравствени медијатори

Датум на издавање: 2014 Клучни зборови:  Ромски здравствени медијатори, општини, матична ...
Прочитај повеќе