АППРСМ

ХЕРА го помага развојот на социјалното претприемништво во ...

Во услови на општествени промени и обиди да се подобри ...
Прочитај повеќе

Процена на капацитетите и потребите на АППРСМ во ...

Во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за ...
Прочитај повеќе

Преку зајакнување на државните институции до подобар екосистем ...

Во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за ...
Прочитај повеќе