Соопштение: Едукацијата и напуштањето на штетните традиционални пракси се клучни за намалување на малолетничката бременост