Меѓународен ден на Ромите: За Ромките кај нас сѐ уште има повеќе предрасуди отколку работни места