Документ за јавни политики: Насилството врз ЛГБТИ младите е невидливо за стручните служби во училиштата во Скопје