Програмско подрачје: Млади волонтери

1. Што сме постигнале досега:

 • Формирање на младинска група, ХЕРАМлади, чија цел е преку активен придонес и врсничка едукација да се подобрат сексуалното и репродуктивно здравје и права на младите во Македонија. Над 30 млади на возраст од 16-25 години активно волонтираат во ХЕРАМлади.
 • Емисија Секси Маало – од 2011 на Радио МОФ, секоја втора среда се емитува Секси Маало, емисија која е целосно подготвена и реализирана од тимот на ХЕРАМлади. Идејата е да се разговара на темите кои се исклучително важни за младите, да се скршат табуата и предрасудите, особено оние поврзани со сите аспекти на сексуалноста.
 • ХЕРАМлади од 2013 година ја одбележува Визија2020 на МФПР, како дел од глобалната цел за достигнување на одржлив развој и еднкавост, чија главна компонента се сексуалните и репродуктивни права и здравје.
 • Мобилизација на 48 граѓански здруженија кои потпишаа петиција до Министерот за образование и наука за воведување на сеопфатно сексуално образование (ССО)
 • Подготовка на Прирачник за врснички едукатори во чија изработка беа вклучени врсничките едукатори од ХЕРАМлади. Целта на прирачникот е да биде водич за сите оние кои се занимаваат со врсничка едукација од областа на СРЗП
 • Врсничка едукација за Сеопфатно сексуално образование – од 2015та, над 20 едукатори беа сертифицирани за имплементација на новата програма за Сеопфатно сексуално образование во училиштата.
 • Над 100 ученици од средните училишта во Скопје (2015-2016) беа опфатени со програмата за врсничка едукација и ги поминаа работилниците кои ги опфаќаат сите 7 компоненти на сеопфатното сексуалното образование: род, сексуално и репродуктивно здравје, насилство, врски и односи, задоволство, граѓански аспекти и различност
 • Спроведена евалуација на ССО програмата која потврди дека ССО функционира и резултира со позитивна промена на ставовите и нивото на информираност на учениците
 • Јавен час по ССО (мај 2016) одржан на Филозофскиот факултет на кој универзитетски професори, студенти, ученици и јавни личности одблиску се запознаа и дискутираа за ССО и неговите 7 компоненти

2.Партнери

 • Меѓународна федерација за планирано родителство
 • Младинска платформа за ССО во која покрај ХЕРА членуваат: НМСМ, ЈЕФ; ХОПС, МОФ, Y-PEER, Младите можат, Сенки и облаци и Излез.
 • Y-SAFE – Младинската група на меѓународната федерација за планирано родителство (Анг)
 • ASTRA Youth – Неформална група на млади активисти за сексуално и репродукстивно здравје и права од Централна, Источна Европа и Балкан.

3. Лице за контакт

Мери Цветковска
meri.cvetkovska@hera.org.mk

Доколку сте заинтересирани да станете дел од ХЕРАМлади пополнете ја нашата пристапница и испратете ја кај лицето за контакт.

Публикации

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Истражување „Документирање на ефектот што регресивното македонско законодавство и ограничувачките политики за абортус го имаат врз човековите права: клучни наоди и препораки“

„Документирање на ефектот што регресивното македонско законодавство и ограничувачките политики за абортус го имаат врз човековите права: клучни наоди и препораки“ ги истражува ефектот и последиците од донесувањето на постојниот Закон за прекинување на бременоста во 2013 година, со кој се воведоа ограничувачки законски одредби и се отежна пристапот до безбеден и легален абортус во Македонија. Негативниот ефект на постојната законска регулатива […]

Повеќе »

Отворен ден ХЕРАМлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да им се придружат! Ако си активист, ако си млад од 17-21 година, ако сакаш да дознаеш повеќе за сексуално и репродуктивно здравје, ако сакаш и твоите врсници да знаат повеќе, придружи ни се на отворениот ден и дознај повеќе! Сакаш да го искористиш твоето време за нешто различно од досегашното […]

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Конкурс за координатор/ка за млади

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за вработување на определено време за:  координатор/ка за млади Кандидатите/ките треба да ги исполнуваат следните услови:   Општи квалификации: Завршено високо образование Искуство во имплементација на проектни активности за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје Државјанство на Република Македонија Напредни вештини за информатичка технологија (Microsoft office, World press, платформи за […]

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia http://macedonia.nlembassy.org/ Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) Center for Institutional Development - CIRa http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - H.E.R.A. All rights reserved.