Оглас за вработување на психолог во Првиот семеен центар на Град Скопје