Наместо скапи кампањи кои предизвикуваат предрасуди, конкретни мерки за унапредување на здравјето на жените