Во борбата против насилството врз жените мора да се вклучат и мажите – и за свое добро