РЕАКЦИЈА: Државниот буџет расте, средствата за превенција се кратат