Колумна: Медикаментозен абортус? Потпишувам со две раце.