ХИВ нѐ засега сите – водич за Пратеници во Собранието на Република Македонија