Фактори кои влијаат на употребата на контрацепција