Јавен повик за изработка на Стратегиска рамка на ХЕРА