Конкурс за вработување на правен советник на определено време