Конкурс за вработување координатор/ка на проект на определено време