Попреченост

Прирачник за најдобри практики – Дизајнирање, спроведување и ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: сексуално и репродуктивно здравје и права, ...
Прочитај повеќе

Сексуалното и репродуктивното здравје и лицата со попреченост

Година на издавање: 2014 Клучни зборови:    попреченост, истражување,     ...
Прочитај повеќе

Каталог на фотогафии „Девојките одлучуваат“

Датум на издавање: 2014 Клучни зборови:  Лица со попреченост, сексуално и ...
Прочитај повеќе

Репродуктивното здравје кај жените со телесна попреченост [брошура ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови:  репродуктивно здравје, жени со ...
Прочитај повеќе

Репродуктивното здравје кај жени со телесна попреченост

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: репродуиктивно здравје, телесна попреченост, ...
Прочитај повеќе