Попреченост

Каталог на фотогафии „Девојките одлучуваат“

Датум на издавање: 2014 Клучни зборови:  Лица со попреченост, сексуално и ...
Прочитај повеќе

Репродуктивно здравје кај жените со телесна попреченост [брошура ...

Година на издавање: 2014   Клучни зборови:  репродуктивно здравје, жени ...
Прочитај повеќе

Репродуктивно здравје кај жени со телесна попреченост

Година на издавање: 2014   Клучни зборови: репродуиктивно здравје, телесна ...
Прочитај повеќе

Сексуалното и репродуктивното здравје на лицата со телесна ...

Година на издавање: 2013 Клучни зборови: лица со телесна попреченост, ...
Прочитај повеќе