Попреченост

Репродуктивното здравје кај жените со телесна попреченост [брошура ...

Година на издавање: 2014 Клучни зборови:  репродуктивно здравје, жени со ...
Прочитај повеќе

Репродуктивното здравје кај жени со телесна попреченост

Година на издавање: 2014 Клучни зборови: репродуиктивно здравје, телесна попреченост, ...
Прочитај повеќе

Сексуалното и репродуктивното здравје на лицата со телесна ...

Година на издавање: 2013 Клучни зборови: лица со телесна попреченост, ...
Прочитај повеќе

Политика за сексуалност и лица со попреченос

Датум на издавање: 2011 Клучни зборови:  политика, лица со попреченост, сексуалност, ...
Прочитај повеќе