Публикации

Документ за јавни политики: Насилството врз ЛГБТИ младите ...

Во текот на 2020 година, за време на карантинот, спроведовме ...
Прочитај повеќе

Краток осврт: „Вработена Ромка – силна Ромка“

Невработеноста на Ромките е долгогодишен проблем во нашата држава. Ова ...
Прочитај повеќе

Брошура „ССО нѐ учи за здравје“

Родителите се најважната алка во развојот на децата за време ...
Прочитај повеќе