Публикации

Карта со оцена од заедницата 2020 година

Картата со оцена од заедницата претставува истражување со кое деветта ...
Прочитај повеќе

Ковид-19 и правото на медикаментозен абортус

Здравствената криза предизвикана од пандемијата со ковид-19 за милиони жени ...
Прочитај повеќе

Прирачник за АППРСМ

Во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за ...
Прочитај повеќе

Процена на капацитетите и потребите на АППРСМ во ...

Во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за ...
Прочитај повеќе

Основни информации за семејно насилство за лица со ...

Во отсуство на адаптирани и приспособени едукативни материјали, повеќето од ...
Прочитај повеќе