Изјава на ХЕРА млади по повод Меѓународниот ден на човекови права