Времени препораки за постапување со бремени пациентки за време на пандемијата со ковид-19 (втора верзија)