Три пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај!