набавка

Јавен повик за набавка на контрацепција

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на медицински потрошен материјал

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на канцелариски мебел

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на гинеколошки медицински материјал

За потребите на проектот „Семејни лекари - Партнери во проширувањето ...
Прочитај повеќе

Јавен повик за набавка на ново или половно ...

За потребите на социјалното претпријатие „Нега Плус“, здружението на граѓани ...
Прочитај повеќе