Реакција: Строга осуда за плановите во врска со најавениот 3-метарски ѕид во општината Ѓорче Петров