20.02.2019

Соопштение: Бараме итно ставање на дневен ред на Законот за социјална заштита и дополнување на Законот за заштита на децата

Ние, членките на Македонската платформа против сиромаштија (МППС) и нашите пријателски организации, изразуваме згриженост за одлагањето на донесувањето на Законот за социјална заштита и на дополнувањето на Законот за заштита на децата и бараме нивно итно ставање на дневниот ред на Собранието.

Со оглед на алармантната ситуација со сиромаштијата во земјата, неопходно е веднаш да се отпочне со новите решенија со кои се прави обид за суштинска реформа на системот на социјалната заштита и на начинот на кој ќе се овозможуваат услугите од социјалната заштита. Исто така, сакаме да истакнеме дека овие предлози се тесно поврзани со нашите забелешки кои се однесуваат на системските недостатоци и недоволните капацитети на институционално ниво во социјалната заштита, а се нотирани и во меѓународни извештаи кои се однесуваат на оваа сфера.

Во годините наназад постојано апелиравме дека се потребни измени за да се воведат нови услуги, дека е неопходна соработка меѓу секторите за социјална заштита, образование и здравство, дека е неопходно да се подобри функционирањето на центрите за социјална работа, како и да се воведе минимален адекватен приход кој ќе ја замени постојната парична помош која не ги дава посакуваните резултати. Исто така, во секоја пригода повторувавме дека е недоволен капацитетот на државните институции за спроведувањето на националната политика за социјална заштита, и можеби клучното, дека социјалните работници се претежно задолжени за административни барања, со недоволно време и внимание на терен за поддршка на оние на кои им се потребни услуги од социјална заштита.

Овојпат сакаме да се повикаме и на Извештајот на Европската Комисија за Македонија за 2018 година, во рамки на поглавјето 23: Правосудство и фундаментални права, каде што се констатираат одредени состојби во однос на заштитата на правата на децата. Имено, се нотира дека „нема продолжување на Акцискиот план за децата кој истече во 2015 година. Децата Роми и децата со посебни потреби сè уште страдаат од стигма, дискриминација и сегрегација, особено во образованието и другите услужни сектори. Иако е постигнат одреден напредок во последните години, постои ограничена координација во спречувањето и реагирањето на насилството врз децата. Не постои унифициран систем за собирање податоци и следење (на повеќето аспекти поврзани со состојбата на децата). Исто така, државата има многу мал капацитет да обезбеди помош, заштита и грижа за децата. Службите за заштита на децата се фрагментирани и итно е потребен интегриран систем за детска заштита кој го става детето во центарот на системот. Мерките и ресурсите за спречување на насилството и малтретирањето во училиштата сè уште не се доволни“.

Оваа држава, која себеси се идентификува како социјална и претендира за членство во ЕУ, не смее да одолговлекува измена на две клучни законски решенија, директно поврзани со заштитата на човековите права во структурата на правото на Европската Унија.

Неопходно е да се отвори јавна дебата за придобивките од законите и итно да се усвојат законските решенија за што побрзо да започнат реформите во социјалната сфера.

Затоа, денеска, на Светскиот ден на социјалната правда, бараме и очекуваме, народните избраници да ги издигнат на приоритетно место и да се заложат за исполнување на потребите на граѓаните од областа на социјалната заштита.

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Анализа и предлог-модалитети: здравствената заштита за репродуктивното здравје во Македонија

Жените во Македонија, особено оние од социјално ранливите групи, се соочуваат со различен вид на бариери во обидот да се снабдат со услуги за репродуктивното здравје. Лошото репродуктивно здравје е причина за една третина од глобалното оптоварување со болест кај жените во репродуктивна возраст и една петтина од сите причини за глобалното оптоварување од болести кај општата популација.

Повеќе »

Чук, чук, извинете што пречам на часот, ССО кога ќе имаме?

Изминува уште една година без сеопфатно сексуално образование (ССО) во училиштата. Па, преку низа предновогодишни честитки испратени од Амстердам, Скопје, Естонија, Тирана и Данска, младите му порачаа на Министерството за образование и наука што сакаат да им донесе во новата 2019-та!

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Повик за понуди: Консултант/Агенција за спроведување истражување на јавното мислење

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за ангажирање консултант/истражувачка агенција за спроведување на Истражување на јавното мислење меѓу родители за сеопфатното сексуално образование (ССО).

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.