Конкурс за вработување асистент/ка на проект на определено време