Реакција: До кога Ромките ќе плаќаат со својот живот поради немањето на матичен гинеколог?