Мрежата за заштита од дискриминација бара транспарентен избор на членови на КСЗД