Прва тужба против учебник од високо образование врз основа на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација