По повод 26 септември, младите го побараа она што им следува