Отворено писмо до Собранието на Република Македонија