Министерството за образование и наука мора итно да спроведе целосна ревизија на наставните програми и учебници