Реакција по укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација