(Продолжен) Конкурс за aнгажирање лице за комуникации