Конкурс за обука на обучувачи за социјално претприемништво